דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

שנתי

הספרות העברית החדשה כתיבת תהודה היסטורית ותרבותית. 09:00-10:15 | ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w1645

שנתי אבחון כתבי יד וציורים - כראי לנפש. 09:00-10:15 | ׳ יום ד כיצד כתבי יד וציורים פותחים צוהר לעולמו הפנימי של האדם, במעגל החיים. מציוריי ילדים ועד כתבי יד של מפורסמים. הקורס מיועד לכל הרמות. מאבחנת גרפיתמוסמכתמטעםהאגודה הישראלית לגרפולוגיהמדעית, בעלתתוארשני בחוג לייעוץ רויטל קינן - ומיינדפולנס. CBT והתפתחות האדם, אונ׳ חיפה. סטודנטית לפסיכותרפיה ממוקדת https://www.hughug.co.il/w1619 הספרות העברית החדשה היא כלי חשוב ביותר לביטוי השקפות ורעיונות ומעצבת את מחשבת בני הדור תוך פית או לירית. במהלך הקורס נבחן אירועים היסטוריים, תהליכים תרבותיים ֶ שהיא מעניקה לדברים מסגרת א ומאבקי זהותשעברו על עם ישראל בדורות האחרונים, כפי שהללו משתקפים ביצירות ספרות עבריות מז'אנרים שונים (שירה, פרוזה, מחזות ועוד) ומתקופות שונות. נתחקה אחר רעיונות, גלגוליהם ודרכי עיצובם ונדון בשאלות של זהות, אישית וקבוצתית, בעולם משתנה ובהתמודדות על צביונם של החיים היהודיים בקו התפר שבין העולם המסורתי "הישן" בגולה, לבין ההוויה המתחדשת בארץ-ישראל ובמדינת ישראל. - חוקרת ומרצה באוניברסיטתחיפה ומרכזתאקדמיתבמכון להווי ומועד ברמת-יוחנן. מחקריה, ד"ר נוריתפיינשטיין המשלבים חקר מחשבת ישראל וספרות עברית, עוסקים בתרבות היהודית המתחדשת במפנה הדורות ובכלל זה בטקסי החג והמועד ומחזור חיי האדם.

חדש

אף פעם לא מאוחר. (אחרי החגים) 19.10- החל מ | 10:45-12:00 | ׳ יום ד כמה פעמים שמענו את המשפט ״בגילי כבר אי אפשר להשתנות״?

שנתי

https://www.hughug.co.il/w9440

ובכן, בקורס זה נגלה כיצדשינוי איכותי בכיווניי חייםמוערכים, יכול לשנותאתהרגשתכם וחייכם לטובה, בכלשלב! ומתרפייתקבלה ומחויבות )CBT( בקורס נלמד ונתרגל מודלים וכלים יישומייםמעולםהטיפול הקוגנטיבי-התנהגותי אלה יסייעו לנו להגביר תחושת רווחה אישית בינינו לבין עצמנו ושיפור דפוסי התקשורת והיחסיםשלנו בינינו )ACT( לבין הסובבים אותנו. נצלול להכרות עם עולם הטיפול הפסיכותרפי המודרני המשלב בין גישות טיפול קלאסיות מהמערב לבין פרקטיקות עתיקות מהמזרח. - מנחת קבוצות, בעלת תואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, אונ׳ חיפה, סטודנטית לפסיכותרפיה רויטל קינן ומיינדפולנס. (בליווי ויעוץ פסיכולוגית קלינית מומחית בגישה זו). CBT ממוקדת

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker