דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

יום א׳ סמס׳ א | ניר קינן | היסטוריה של א״י מערכת חוגים שבועית

יום ב׳ שנתי | טובית לור צילום - מתחילים

סמס׳ ב | רן שוהם | אדריכלות

שנתי | עופרה רימון | תנ״ך בחברותא הרשות לעתיקות ארכיאולוגיה אחת לחודש שנתי | יניב שגיא בודהיזם שנתי | אינס נדלמן | ספרדית מתחילים

שנתי | רונן יבור | ערבית ממשיכים שנתי | ציפי אוהל | ציור דלית הראל | ניה חני ג׳הסי | התעמלות מרכז יום

9:00-10:15 10:45-12:00 אחה״צ

רויטל גל זהרוני | התעמלות מרכז יום

לידיה אברמוביץ | התעמלות בריאותית 8:30-9:30 | 7:30-8:30 | רון בורנשטיין חדר כושר הפסקה סמס׳ א | פרופסור דודו פונדק | תולדות היקום

ליזה אלוני | פיסול בנייר רמת בסיס הפסקה הרצאות קצרות ולעניין (מרצים שונים...) שנתי | טובית לור צילום - מתחילים שנתי | אהובה ספיר | חדר כושר למוח - מתחילים שנתי | ליזה אלוני | רמת בסיס - פיסול בנייר 10:30 | נורה גורנברג פלדנקרייז 12:00-15:00 | ליזה אלוני מתקדמים פיסול בנייר | סמס׳ א | טובית לור צילום סמרטפון מתחילים 12:15-14:30 | סמס׳ ב | טובית לור צילום סמרטפון מתקדמים 12:15-14:30 | יהודית זמל - מתחילים שבת(ט) נשים גם יחד 15:00-16:45

סמס׳ ב | מרצים שונים | סדרת מוסיקה

שנתי | עוזי לושי | מחשבת ישראל סמס׳ א׳ | צביה כפיר | חז״ל שנתי | אהובה פלג | תשבצי היגיון

10:30 | נירית לובן סער | התעמלות מזרנים

ציפי אהל | ציור

17:00-18:30 | יהודית זמל - ממשיכים שבת(ט) נשים גם יחד

שנתי | 16:00-18:30 | טובית לור לייטרום בזום

70 מקרא:

חוגי צהריים הפסקה

חוגים אחה״צ

חוגי קתדרה יום מרכז יום ומועדון מופ"ת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker