דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

הרצאה

29.5.23 | ״ הצעיף של ״שחרזדה | 9

ראש ענף תצוגות ומוזיאונים ברשות העתיקות - אריגי יבוא מפוארים של משי וכותנה מהתקופה ד"ר אורית שמיר המוסלמית הקדומה ומימי הביניים וחשיפת גילויים חדשים מחפירות נחל עומר בערבה.

26.6.23 | מורשת העבר וצרכי הפיתוח של הארץ | 10 ממחוז חיפה תסקור את הנושאים שהועלו במהלך החוג בהרצאה מסכמת על ארכיאולוגיה כמדע, לימור תלמי, שיטותחפירה, שיטותתיארוך, תיעוד הממצא עד לפרסום. עבודת הפיקוח ברשות העתיקות. כיצד ניתן לפתח את תשתיות הארץ תוך שמירה על מורשת העבר. הרצאה

הרשמה מראש בקישור המצורף בחוברת הדיגיטאלית או במשרד דורות השעורים והסיורים יתקיימו בכפוף למינימום נרשמים.

52

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker