דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

התנדבות בדורות.

מתנדבים בתחומיםשונים: הפגתבדידותבבתי החברים, עזרה בפעילויות 100 במסגרתהעמותה פועלים כיוםמעל במרכז דורות - מלאכת יד, סדנאות, ספריה, סיוע לצוות ועוד נשמח להצטרפות מתנדבים חדשים למעגלי ההתנדבות 0525552739 ) ויקי שלם (יחידת התנדבות 052-4706633 | ) פרטים: מרסל חלוצי (מרכזת מתנדבים בדורות

התנדבות אנשים עם מוגבלויות בקהילה. *מיזם "מחוברים"

10:15-10:45 : שעות פתיחה | מרכזת: אהובה פלג | ספריית דורות

לרשותהחבריםספריהמגוונת בה ניתן לשאול ספרי קריאה. מידי שנה נרכשיםספריםחדשים להעשרתהספרייה. הספרנים: שרה סלע, בלהה שריר, תלמה עזריאלי, שולה במברגר ואהובה פלג - יעמדו לשירותכם.

שומרי הנחל בזבולון. פרויקט בשיתוף יחידת ההתנדבות במועצה, רשות ניקוז ונחלים קישון והמחלקה לאיכות הסביבה במועצה. מתנדבים המקדמים חינוך לשמירה על משאבי הטבע בנחלי הציפורי והקישון ע"י סיורים ופעילויות בשטח. 0525552739 - ויקי שלם | דרושים מתנדבים נוספים

65

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker