דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

מקהלה. | זמר לדורות 10:45-12:00 | ׳ יום ה חבורת אוהבי שירה תמשיך גם בשנה הקרובה להיפגש ולשיר בהנאה משירי ארץ ישראל בשירה רב קולית בליווי פסנתר. החבורה מזמינה זמרים בעלי ניסיון בשירה מקהלתית להצטרף לשורותיה. שנתי https://www.hughug.co.il/w3801

הצטרפות למקהלה תתאפשר לאחר פגישה אישית עם המורה. - מורה ותיקה למוסיקה, ניסיון רב בעבודה עם מקהלות. רותי דומני - ליווי מוזיקלי נועם דינסטג

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker