דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

המזרח התיכון בראי האקטואליה. 9:00-10:15 | ׳ יום ד

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w0920

הקורס יפתח צוהר להבנת המציאות התרבותית והפוליטית של המזרח התיכון במטרה לאפשר הבנת הסוגיות העכשוויותהעולותמן החדשות. במהלך הקורס נלמד להכיר את לוח השנהשל הסכסוך-ובכלל זה יום האסיר, יום האדמה כ"סמנים" להסלמה ביטחונית. נתוודע אל ארגוני הטרור לסוגיהם, אל מסמכי החזון של ערביי ישראל, אל מצעיהן של המפלגות הערביות הישראליות ואל סוגיית הבדואים והמיעוטים מראשיתה. נבחן את כלכלת מדינות , BDS ערב ,ננתח אתה"חמאס", "האחיםהמוסלמים" ואתמגוון הפלגים ברשותהפלסטינית. ננתח את תנועתה- מוסדות השיפוט האירופיים והאיומים על קיומה של מדינת ישראל מצידן של איראן ושכנותינו האחרות במרחב. מזרחן, יוצא קהילתהמודיעין, מרצה בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי ובנושאי צבא וביטחון. עו"ד אברהם (אבי) יונה -

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker