דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

הרצאה

5.12.22 | שמן זית, מסע אל העבר | 4

יציג את השימוש בשמן הזית בעת העתיקה ובאור דניאל ויינברגר במהלך עונת המסיק הארכיאולוג מר הממצא הארכיאולוגי.

30.1.23 | סיור למוזיאון המזגגה ותל דור | 5

הרצאה

אל ממצאי חוף הכרמל. אנדריי גלברט סיור בהדרכת מורה הדרך ביקור חצר מוזיאון המזגגה וסיור בהדרכת צוותהמוזיאון בתערוכותהחדשות. נפגושאתהכלים והאוצרותשנמצאו בגבעת התל. נמשיך בסיור אל גן לאומי תל דור המחודש, נבקר בשרידי העיר המקראית ,נערוך תצפית אל מעגן הסירות הקדום, נפגוש את אזור הפולחן ומבנה הציבור.

סיור

27.2.23 | עולם השימור | 6

, מינהל שימור עבודת השימור והשחזור שלאחר החפירה. כיצד מקפיאים בזמן את מורשת העבר. מר עידו רוזנטל בליווי דוגמאות מהאזור

הרצאה

27.3.23 | ״ ״מטמונים שלא מזהב | 7

ארכיאולוג מרחב צפון ברשות העתיקות יציג תגליות של מגוון סוגי מטמונים ותגליות שהוסתרו ד"ר כמיל סארי, בימי קדם ונחשפו במחקרי רשות העתיקות.

סיור 24.4.23 | סיור לחיפה | 8 תושב העיר ומומחה לעתיקותיה. מפגש בכנסיית ד"ר כמיל סארי סיור לעתיקותיה של חיפה על ידי הארכיאולוג סטלה מאריס, סיור בעקבות הממצא הקדום בכנסיה, מסלול הליכה נופי אל מערת אליהו הקדומה, סיור בשכונת עין הים וקינוח בחוף הים מול שרידי העיר העתיקה שקמונה.

51

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker