דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

תוכן העניינים

6 7

מידע כללי

נהלי הרשמה

8-13

דורות בדרכים

14-17

הרצאות

18-23

יום שני הרצאות קצרות ולעניין

24-26

עולם ומלואו שנתי

27-32

סדנאות תרבות והעשרה

33

אוריינות דיגיטאלית

34-35

שפות

36-39

פעילות גופנית

40-45

יצירה

46-47

דורות עד הבית פעילויות ביישובי המועצה

53-55

חוגי יצירה אחה״צ

56-59

מרכז יום דורות

60-66

פעילות חברתית ומרכזי תמיכה

68

תמחור חוגים

69

זמני הסעות

70-71 72

מערכת חוגים שבועית

קפיטריה דורקה

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker