דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

בין רוח לחומר – מסע אל אוצרות התרבות המערבית. 10:45-12:00 | ׳ יום ג

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w5567

קורס רחב יריעה, העוסק בקשריםהעמוקיםשבין ספרות ואמנות, כמו גם בייצוגיה הנשגביםשל האמנותהחזותית, העומדים בבסיס דמותהשל התרבות המערבית. מורשת תרבות זו מלווה אותנו עד היום ומהווה חלק בלתי נפרד מעולמנו. במהלך הקורס נתוודע למגוון נושאים ספרותיים שנבחרו בשל פרסומם הרב ובשל החותם העמוק שהטביעו בקוראים לאורך הדורות, כךשזכו לתיאוריםמרשימים גם באמנותהחזותית. נדון באופן שבו הםתורגמו לשפה החזותית ובשינויים שחלו בהם במהלך התקופות. עוד נעסוק בקורס, בנושאים ידועים ומוכרים מעולמינו היום, כפי שמתוארים ביצירות אמנות מפורסמות מהעת העתיקה ועד לתקופה המודרנית. נצא למסע בעקבות גלגולו של נושא לאורך השנים, תוך הדגשת המשמעות המשתנה שניתנה לו בכל תקופה ותקופה. מארג מרהיב של טקסט ותמונה המוליך אותנו אל תוך נבכי ההיסטוריה של תרבות המערב. הקורס ילווה במצגת מרהיבה, קטעי שירה וספרות, קטעים מוזיקליים וקטעים מסרטים ידועים. – מרצה וחוקרת בין-תחומית בהיסטוריה, אמנות וספרות קלאסית. הרצתה שנים ד"ר רונית פליסטרנט סחייק רבות בחוג לתולדותהאמנות באוניברסיטתתל אביב. כיוםחוקרת בביתהספר להיסטוריה, אוניברסיטתתל אביב. מחקריה עוסקים באופיים ואופן התקבלותםשל מיתוסיםעתיקים באמנות ובספרות כמו גםעל גבי מטבעות רומיים מאזור הלבנט. מרצה ותיקה בתחוםתולדותהאמנות והספרות, המשלבת בהרצאותיה נושאיםשוניםממחקריה.

האסלאם כדת תרבות והוויה. 9:00-10:15 | ׳ יום ד כדת תרבות והוויה. האסלאם

סמסטר א׳

https://www.hughug.co.il/w0570

בהמשך דרכנו להכרות עם עולם האיסלאם נעמיק אל תוך מקורות יהודיים בקוראן ומנגד מקורות מוסלמיים בספרות וההלכה היהודית, נעסוק בשאלת ה"בעלות" על א"י, מה היהדות "חייבת" לאסלאם. ניגע בתורת ישראל, עם ישראל וא"י בקוראן ובנומרולוגיה באיסלאם. מזרחן, אל"מ במיל' שירת בשליחות המוסד בעירק. איני עבאדי -

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker