דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

30.1 | 23.1 | 16.1 | 9.1 | 2.1 מבט מבפנים.

קצרה ולעניין

עולםשל מבצעים, נוגעת באופן אינטימי ייחודי ומרתק בהיבטיו המגווניםשל עולםהריגול החשאי, סדרת ההרצאות : שונים, מורכבים, ולחיים חוקים משלהם על שלל היבטיו, נפתוליו וצבעיו. עולם בו אף תכונה אנושית אינה זרה, מסוכנים ומאתגרים ולצידם: מרגשים, מסקרנים, סוחפים, ולעיתים גם מצחיקים. שוחרר לאחר שנותשירות רבות ומרתקות במשרד ראשהממשלה, במגוון תפקידים ייחודיים בחו"ל סער קדמון - ובארץ כעובד ומפקד. סער משתף את הקהל במבט מבפנים המביא את ניסיונו וחוויותיו, בשילוב אירועים של אחרים אותם הכיר מקרוב בעבודתו ברחבי העולם. ₪200 - לוותיק חיצוני | ₪150 - מחיר לוותיק תושב המועצה

24.4 | 17.4 | 10.4 | 3.4 | 27.2 | 13.2 | 6.2 סוגיות אהובות בתלמוד.

קצרה ולעניין

התלמוד הבבלי הינו אחד מספרי היסודשל התרבותהיהודית. בניגוד לתפיסה הרואה בו ספר חוקים יבש, התלמוד הינו חיבור מופלא המשלב סיפורי עם, משלים, היסטוריה, פתגמים, דיונים וגםחוקים. נלמד מספר סוגיותתלמודיות במגוון נושאים ונגיע דרכן לעיסוק בשאלות ערכיות שונות – על משפחה, קהילה, לימוד, תפילה, חברה ועוד. ד"ר בתלמוד ד"ר סיגלית אור - ₪280 - לוותיק חיצוני | ₪210 - מחיר לוותיק תושב המועצה עומרי ליאור - בנוף המילים. תוכניות העוסקות בגורמים אשר השפיעו על כתיבתם וחייהם של הסופרים והמשוררים והם: השואה, הילדות, ההורים, הקיבוץ, דת/עדתיות, העלייה, הבית וחדר העבודה. ״היה היה״ - הקיבוץ. | 6.3 ״זיכרונות ראשונים״ – הילדות. | 27.3 . 1952 נולד בחיפה בשנת עמרי ליאור למד קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת סאן דיאגו קליפורניה, יוצר סרטים באופן עצמאי ועורך הרצאות והקרנות של סרטיו באירועים ומקומות שונים ברחבי הארץ ובעולם. ₪160 - לוותיק חיצוני | ₪120 - מחיר לוותיק תושב המועצה קצרה ולעניין ״הכל בגללכם!״ - ההורים. | 13.3 ״זה חלק מחיי״ - השואה. | 20.3

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker