דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

תימחור חוגים

טבלאות מחירי חוגים החוברתהדיגיטאלית · הרשמהבאופן מקוון באתרדורותדרך בקישור המצורף לשם החוג או במשרד דורות.

למחיר השנתי. ₪ 700 · לתושבי חוץ תוספת של . 20% · למי שאינו אזרח ותיק תוספת

מחיר שנתי לאחר הנחה 1,495 1,828 2,145 2,400 2,639 2,851 3,015 3,091

מספר חוגים חוג אחד שני חוגים שלושה חוגים ארבעה חוגים חמישה חוגים

שישה חוגים שבעה חוגים שמונה חוגים תשעה חוגים עשרה חוגים ומעלה

3,137 3,207

ככל שתבחרו יותר חוגים - המחיר לחוג ירד באופן משמעותי!

68

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker