דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

התעמלות מרכז יום. 09:00-10:00 | ׳ יום א׳-ה פעילות גופניתהמותאמת לגיל , מפעילה ומחזקתמערכותשרירים, עצם ועצבים בגוף. מטרתה לשפר אתתפקודי הגוף ואת איכות החיים בגיל השלישי. סוגי התעמלות ותנועה שונים יועברו ע״י מורות שונות. חני ג'הסי. | התעמלות על כסאות | ׳ יום א שנתי

רויטל גל. | פילאטיס כיסאות | יום ב׳ טל פלד. | תנועה עם מוסיקה | יום ג׳ דנה אשכנזי. | ריואביירטו – תנועה עם מוסיקה | יום ד׳ זהר גל. | פילאטיס כסאות | יום ה׳

57

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker