דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

יום ה׳ מחשבה טובה | אוריינות דיגיטאלית שנתי |

יום ד׳ סמס׳ א | איני עבאדי איסלאם עו״ד אבי יונה מזרחנות ואקטואליה סמס׳ ב | שנתי | רויטל קינן גרפולוגיה שנתי | פילוסופיה יהודית קובי וייס שנתי | אנגלית מתחילים מרינה זיגל ממשיכים נועה אלדר זכאי RGM שנתי | שנתי | ריואבירטו דנה אשכנזי שנתי | ) עולם ומלואו (מרצים שונים שנתי | אף פעם לא מאוחר רויטל קינן שנתי | מרינה זיגל אנגלית מתקדמים שנתי | נעמי נמרוד כתיבה יוצרת 10:30 | פלדנקרייז נורה גורנברג מתחיליםנועה אלדר זכאי RGM שנתי | | נירית לובן סער פילאטיס מזרן 10:30 דרור חפר פיוזינג מתחילים שנתי | ליזה אלוני פסיפס שנתי | 12:00-15:00 | ליזה אלוני פסיפס שנתי | דרור חפר פיוזינג מתחילים שנתי | ליזה אלוני | פסיפס הפסקה

יום ג׳ המנהיגים הגדולים שעיצבו את סמס׳ א | עידית פרי המאה העשרים סמס׳ ב | ד״ר שי שפיר סיעור מוחות שנתי | ד״ר נורית פיינשטיין ספרות 9:15 | נירית לובן סער פילאטיס מיזרן מרכז יום | טל פלד נורית פולק | יחד בחברותא שנתי | דרור חפר פיוזינג מתקדמים שנתי | שלומית לירן קרמיקה הפסקה המנהיגים הגדולים שעיצבו את סמס׳ א | עידית פרי המאה העשרים בין רוח לחומר ד"ר רונית פליסטרנט סמס׳ ב | סחייק נורית פולק יחד בחברותא הלן פלוגה יידיש סיפורת ומסורת 10:00 | טל פלד ריקודים סלונים 10:30 | אילת רונן צ׳י קונג 10:30 | נירית לובן סער פילאטיס כסאות שנתי | דרור חפר פיוזינג מתקדמים שנתי | שלומית לירן קרמיקה רון בורנשטיין חדר כושר 8:30-9:30 | 7:30-8:30

שנתי | זהר גל התעמלות

שנתי | ניצה ליפשיץ שילוב אומנויות

שנתי | שלומית לירן קרמיקה

רון בורנשטיין חדר כושר 8:30-9:30 | 7:30-8:30

הפסקה

רותי דומני מקהלה

הילה גצוב מרחב פתוח לאמנות

גלית גולדברג משחקי חשיבה

ניצה ליפשיץ שילוב אומנויות

שנתי | שלומית לירן קרמיקה

| שלומית לירן קרמיקה שנתי | 12:00-15:00

17:00-20:00 | שלומית לירן קרמיקה 17:30-20:00 | דרור חפר חרוזי זכוכית

17:00-20:00 | ליזה אלוני פסיפס

71

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker