דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

שפות

ערבית ממשיכים. 09:00-10:15 | ׳ יום א שיעור ערבית מדוברת, מתאים לבעלי רקע כלשהו בשפה הערבית. ניתן לבדוק התאמה לקורס עם המורה כמו כן ניתן לקבל את חומר הלימוד שנלמד בקורס מתחילים. - מורה לערבית. רונן יבור ספרדית מתחילים. (לאחר החגים) 24.10- החל מ | 09:00-10:15 | ׳ יום ב מדברים מהשיעור הראשון. ספרדית היא שפה קלה וקליטה. ספר לימוד, אתר, חוברת שירים. שיטת לימוד ייחודית ומהנה. *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. מורה וותיקה לספרדית. רותי מזרחי - חדש

שנתי

https://www.hughug.co.il/w2971

שנתי

https://www.hughug.co.il/w8199

חדש

שנתי

יידיש סיפורת ומסורת. (לאחר החגים) 18.10.22- החל מ | 10:45-12:00 | יום ג

https://www.hughug.co.il/w6681

יהודים הם עםשל מספרי סיפורים. מהתנ"ך והמדרשהרבני לאורך כל התקופה המודרנית, הסיפוריםשלנו הביעו אתפיתולי ההיסטוריה ומורכבותהטבע האנושי. בתקופההמודרניתהחוויההיהודיתשל התבוללות ומסורת, חולשה וכוח, גלות ושיבה, חורבן ותקומה באה לידי ביטוי בשפת היידיש המפותחת והעשירה כתוצאה של תופעות אלה. אנחנו נקרא במקור היידיש כמה מיצירות אלה של מחברים מוכרים ואולי כאלה שפחות מוכרים לכם. הקורס מיועד לקוראי יידיש ואוהבי ספרות. נביא תרגומים לעברית שניתן יהיה להיעזר בהם. *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. ד"ר לספרותאנגליתבדימוס ומלמדתשפה וספרות יידיש יותר מעשור. יידישהיאשפתהאםשלה. ד״ר הלן פלוגה -

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker