דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

סדנאות תרבות והעשרה

שנתי תשבצי הגיון - אהובה פלג. 10:45-12:00 | ׳ יום א סדנא שתחשוף בפניכם את העולם המרתק והמאתגר של תשבצי הגיון ותעניק לכם את הכלים להתמודדות ולהבנה של ההיגיון שבתוך ההיגיון. תוך כדי פתירת התשבצים נפתח מיומנויות חשיבה שונות ונשכלל יכולות חשיבה קיימות. בסדנא נלמד לפתור גם תשבצים נוספים כגון אנגרמות ותשבצי קוד. בעברה גננת ומנחת הורים. פותרת תשבצים מנוסה. מתנדבת עם בני הגיל השלישי בהפעלת אהובה פלג - סדנאות ומשחקי חשיבה. מחשבת ישראל. 10:15-12:00 | ׳ יום א סוגיות ונושאים ביהדות ובמחשבת ישראל, ששורשיהם בעבר, והשלכותיהם משפיעות על חיינו, גם בימים אלה. המשתתפים יוזמנו לבחור נושאים. נתייחס גם לחגים, למועדים, לימי זיכרון שחלים באותו השבוע ביהדות ובדתות אחרות. תואר שני בתלמוד לימד באונ' חיפה ואורנים. עוזי לושי - https://www.hughug.co.il/w5415 https://www.hughug.co.il/w9254 שנתי אגדות חז"ל - צביה כפיר. 10:45-12:00 | ׳ יום א לימוד סיפורים מהתלמוד ומדרשים בגישה ספרותית. האם הסיפורים הללו, שנוצרו בתקופה מהפכנית ביהדות, רלוונטיים גם היום? למי נכתבו ולאיזו מטרה? מה מלמדים אותנו סיפורים אלה על השקפת עולמם של חז"ל ועל אורחות חייהם? - תואר שני באגדות חז"ל .בעבר מרצה באורנים . צביה כפיר סמסטר א׳ https://www.hughug.co.il/w0397

27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker