חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

צעי ר ים

) 18-40( הגנרטור, מרכז צעירות וצעירים עמק חפר הג נרט ו ר מסמל מנ ו ע , אנרג י ה , חשמל , תנ ו עה , ו ה ו א נמצא בכל מס י בת טבע א ו ב ז ו לה בח ו ף . ו כמו הג נרט ו ר , אנ ו פה כד י להנ י ע אתכם להצלחה , לקה י לתי ות , מע ו רב ות חברתית ו גא ו ו ה מק ומית! צע י ר י ם מו צא י ם את עצמם בהרבה מא ו ד צמתי ם בהם הם נדרשי ם לקבל החלט ות משמע ותי ות . אנ ו כא ן כד י לס י י ע ו לתת מענ י ם ושי ר ותי ם לצע י ר י ם בעמק חפר שי עז ר ו ו יתנ ו "פ וש" בצמתי ם אל ו . ע י קר הפע י ל ות של נ ו ה י א בתח ומי ההשכלה , תעסו קה , הכשר ות ו ק ו רס י ם , תרב ות ו פנא י . שי ר ותי ם שתמצא ו אצל נ ו : מו עד ו ן ח י י ל י ם , מלג ות לסט ו דנט י ם , י י ע ו ץ ו הכ ו ו נה לל ימו ד י ם ותעסו קה , ק ו רס פס י כ ומטר י , ל ו ח דר ושי ם , ק ו רס מנה י ג ות , ק ו רס שו ק הה ו ן , סדנת ל י נקדא י ן ו ק ו ר ות ח י י ם , מענה לה ו ר י ם בח ו פשת ל י דה , א י ר ו ע י ם ו ה ו פע ות ו ע ו ד ו ע ו ד . CANVA היום יותר מתמיד ניתן להיות הבמאי או הבמאית של הסטורי שלכם, לעצב בעצמכם את המודעה לעסק שלכם, או לסגנן מצגת לאירוע הבא של המשפחה. עולם שלם של עיצוב דיגיטלי אצלכם במחשב. Canva מאפשר הכל בגדול ובאופן חופשי. בחוג נלמד שיטות כיצד לעבוד עם Canva עולם ה ולהגיע איתה לרמות הגבוהות ביותר. יש להגיע עם מחשב נייד. חדש!

שלוחה

טלפון

מיקום

מחיר

שעות

יום

גיל

מדריך

חדר חוגים, מרכז קהילתי קדם

054-6854656 שפלת חפר

₪ 170

20:00-20:45

ראשון

18+

שמול מלול

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online