חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

מבו גר ים

ספורט

FLYOGA באימון זה מתמקדים בהקשבה לגוף תוך כדי חיזוק שרירי ליבה , הארכת שרירים, גמישות, חיזוק הביטחון ושיפור בעיות קשב וריכוז. חדש!

שלוחה

טלפון

מיקום

מחיר

שעות

יום

גיל

מדריך

054-3020529 שפלת חפר

אולם ספורט, קדם

₪ 280

19:15-20:15

ראשון

מבוגרים

מעין הלל

שביל ישראל ח ו ז ר י ם לצע ו ד בשב י ל ישראל –מקטע י ם חדשי ם ב י ם המלח ו בחרמו ן !

מחלקה

טלפון

מיקום

מחיר

שעות

יום

גיל

מדריך

תרבות ופנאי אזורי

בהתאם לפירוט מטה 09-8981565

05:00-19:00 משוער

רון חרמוני-להט

משתנה

שישי

מבוגרים

המסע יתקי ים בימי שישי במועדים הבאים:

חרמו ן 19 . 5 . 23 חרמו ן 23 . 6 . 23

י ם המלח י ם המלח י ם המלח י ם המלח י ם המלח י ם המלח י ם המלח

28 . 10 . 22 25 . 11 . 22 16 . 12 . 22 27 . 1 . 23 24 . 2 . 23 31 . 3 . 23 28 . 4 . 23

על ות הסדרה כ ו ללת , בהתאם לצ ו רך : א וט ו ב וס , הדרכה , מל ו ו ה , ח ו בש, מכשי ר טלפ ו ן ל ו ו י י נ י , משא ית ספאר י .

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online