המרכז הקהילתי עמק חפר - בתים מדליקים בחנוכה - 2023

סיורי פנים וחוץ

ֲח ַּב בתים מדליקים

ָּכ ֻנ

ה

בדצמבר 11

כתובת וטלפון

שעה

קהל יעד

מנחה

הפעילות

בית מדליק

גבעת חיים איחוד 052-9593423 13 הנרקיס בית יצחק 052-8431417 4 דרך מול הים כפר ויתקין 054-2660123

‘העמק השווה’- גיל דותן

סיור ענפים ויזמים בקיבוץ, טעימות, סיפורים והרבה יין!

השווה“ = ”העמק

09:00

מבוגרים

בית המשמר את החיים שהתרחשו בבית ועד היום 1938 יצחק משנת יוצרת פסלים מעיסת נייר ומגלף בעץ מציגים את עבודותיהם ומסבירים על תהליך היצירה

בית מטרני

09:30

מבוגרים

רונית מיטרני

נעמי יסעור ויובל בוכשטב

בית יסעור

16:00

מבוגרים

הרשמה באתר המרכז הקהילתי עמק חפר www.mk-hefer.org.il

Made with FlippingBook Digital Publishing Software