מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

הפעלת נוהל משבר מהלך ישיבת הערכת מצב ראשונה בצוות ניהול משבר

תיאור עובדתי של השתלשלות האירוע – סבב קצר של כל מי שיודעים ויכולים לתרום מידע. הצעת המשמעויות העיקריות מתיאור העובדות על-ידי המשתתפים – על מי ואיך האירועים עשויים להשפיע? (מעגלי פגיעות) הסקת מסקנות וקבלת החלטות והתערבויות נדרשות בהתאם למשמעויות שהועלו והמשך מיפוי במקרים של חוסר במידע. גיבוש תוכנית פעולה מתועדת וקבלת מנדט לפעולה. גיבוש החלטה לגבי העברת מידע לציבור. יצירת מסרים מנהיגותיים בניהול המשבר והעברת מידע לציבור: הפחתת חוסר הוודאות, הגברת הבטחון ותחושת המוגנות, אמון בניהול מקצועי, תקוה אופטימיות וכו'. סיכום הערכת המצב על-ידי מנהל או מנהלת האירוע והגדרת המשך עבודת הצוות. שגרת ניהול משבר - חזרה לשולחן הערכת מצב עם תוצאות ההתערבות בתום הזמן שנקבע, וביצוע הערכת מצב מחודשת.

שמירה על דיסקרטיות וצנעת הפרט!

- 11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online