מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

ניהול משבר בקהילה כלי עזר להנהגות ולבעלי תפקידים ביישובים

emek-maianot-region.muni.il

יו"רים, מנהלי.ות קהילה, מזכירי.ות יישובים ורכזי ועדות חברתיות – קהילתיות,

המועצה האזורית עמק המעיינות נמצאת בתהליכי צמיחה ופיתוח ומשפחות נקלטות רבות מגיעות ליישובים, מכל רחבי הארץ. הצמיחה המתמדת וגיוון האוכלוסייה, מצריכות מכל יישוב וכל קהילה, לשמר ולעצב נורמות חברתיות, לגבש הסכמות ודרכי עבודה משותפות, תוך ברור מתמיד של הערכים שלאורם מתכנסת ופועלת הקהילה. כל אלו, לצד קשרים חברתיים, תשתיות ארגוניות, פיזיות וכלכליות - מהווים את מרכיבי האיתנות הקהילתית. מתוך הבנה ברורה שרווחת התושבים מושפעת באופן ישיר מה'איתנות הקהילתית', שמנו לנו למטרה לסייע ולחזק את ההנהגות היישוביות, לגבש ולפתח עתודות ניהול ומנהיגות ביישובים ובמרחב, להנגיש ידע, לקדם וליצור שיתופי פעולה במרחבים הקהילתיים והמוניציפליים, למסד וללוות פורומים שונים של ממלאי תפקידים בתחום הבריאות, רווחה, תרבות, חינוך חברתי ועוד. בכל קהילה, חזקה ואיתנה ככל שתהיה, מתחוללים לעיתים משברים. המשבר יכול לפרוץ כתוצאה מאירוע או כח חיצוני או פנימי. משבר יכול להיות אירוע נקודתי בזמן או מתמשך וכל מה שביניהם. לטיפול נכון במשבר, יש השפעה דרמטית על האופן והעוצמה שהמשבר יחווה בקהילה, על משכו, על השפעתו בטווחי הזמן השונים ועל היכולת של הקהילה להתאושש ולצמוח ממנו. החוברת הינה פרי שיתוף פעולה של מס' מחלקות במועצה ובהן המחלקה לשירותים חברתיים, המחלקה לפיתוח קהילתי והמחלקה לביטחון קהילתי. אנו תקווה כי חוברת זו, והקשר הרציף עם ממלאי התפקידים במועצה, יקנו תפיסה מקצועית משותפת להתמודדות עם משברים קהילתיים, ויעניקו כלים מעשיים לניהול נכון של משברים עתידיים. איתמר מטיאש מנהל אגף קהילה

-2-

תוכן עניינים

2 4 5 6 7 8 9

פתיח

הגדרות דגשים

עקרונות עבודה בניהול משבר ניהול משבר על ציר הזמן

– צוות התייעצות 1 שלב כלי עזר לצוות התייעצות

10 11 12 13 14 15 16 20

– הפעלת נוהל טיפול במשבר 2 שלב

כלי עזר למהלך ישיבת הערכת מצב ראשונה

– ניהול מתמשך 3 שלב – סגירת אירוע 4 שלב היום שאחרי – דגשים

סדר פעולות לניהול המשבר כלי עזר לניהול משבר קהילתי

אירוע חירום בקהילה

-3

הגדרות

משבר חברתי משבר חברתי הוא אירוע שהשלכותיו משפיעות על חיי הקהילה כולה או על חלקים ממנה.

אירוע חירום אירוע שבו חיי אדם ו/או רכושו נמצאים בסכנה. אירוע פלילי אירוע שבו מתרחשת הפרה של החוק.

משבר או אירוע חירום עלולים לפגוע בפרט, במשפחה, בקהילה או במערכת ארגונית, להוציא אותה מ"שיווי משקל", ולגרום לקשיי תפקוד, לחץ, חרדה, בלבול ואף אובדן עשתונות וחוסר אונים. למשבר, בעיקר זה המתרחש בהפתעה יש דינמיקה של החרפה והתרחבות בעיקר בשלבים הראשונים להתהוותו. בכל האירועים מתרחשת קטיעה של שגרת החיים המשפיעה על אופן התנהלות הקהילה או חלקים ממנה, ויש צורך בנקיטת פעולה יזומה להתערבות וטיפול, במטרה לחזור לשגרה ולרצף החיים.

-4-

דגשים

אירוע פלילי

אירוע חירום

משבר חברתי

יש לקחת בחשבון שבאירועים פליליים, ניהול התהליך הפלילי נעשה ע"י המשטרה ומערך האכיפה. יש להתנהל עפ"י ההנחיות, בדגש על נושא החיסיון לצורך באירוע עם חשד לפלילים המערב קטינים יש להיצמד להנחיות עו"ס לחוק נוער המעורב באירוע. במידת הצורך יש לבדוק אפשרות לערב ייעוץ משפטי ליישוב/הנהלה בניהול האירוע במקרים המוגדרים על פי חוק ישנה חוות דיווח – מומלץ להתייעץ בכל ספק עם המחלקה לשירותים חברתיים או עם המשטרה (תשומת לב לקטינים, חסרי ישע, ומצבים של סיכון או סכנה לפרט או לסביבתו) שמירה על צנעת הפרט ומניעת שיבוש חקירה

אירוע חירום הוא מצב פתאומי ובדרך כלל לא צפוי שמחייב נקיטת אמצעים מיידיים למזעור התוצאות. במונחים פסיכולוגיים - זהו מצב של איום על אינטרס חיוני (במקרה הקיצוני – חיים) – ללא זמן להיערך ולהתמודד איתו, והעלול לגרום לאדם לשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים וחברתיים

משבר חברתי קהילתי מאופיין במורכבות יתרה הנובעת מהיותם של המעורבים באירוע ומנהלי האירוע חברי קהילה ו/או ממלאי תפקידים בו זמנית במשבר חברתי ניתן להשהות תגובה לצורך ניתוח מעמיק ובניית תוכנית הולמת לניהול משבר קהילה במשבר מאופיינת במחנאות, התפלגות, ריבוי שמועות ושיחות שבילים. תחושת עצבים חשופים. הצפה של פניות נסערות מתושבים (גם בנושאים אחרים) וניסיון למצוא עוגנים

-5-

עקרונות עבודה בניהול משבר חברתי

תשומת לב לדיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט בכל התהליך.

שמירת עיקרון השותפות בצוות ניהול האירוע והגורמים השותפים (מועצה, משטרה, צבא, אחרים).

הובלת פעולות התערבות פרואקטיביות וממוקדות, תוך הסתייעות בגורמי מקצוע.

העברת מידע לציבור: פרסום מידע אחראי ומרגיע, עדכונים שוטפים ברציפות, יצירת סדר בעובדות ומתן ביטחון לטיפול מקצועי, שקיפות תוך שמירה על הפרט והקהילה, תקשורת המייצרת אופטימיות ותקווה.

זיהוי התנגדויות בקהילה וטיפול מותאם.

שמירה על שגרת החיים היכן שניתן כעקרון מוביל.

זכרו! משבר הינו הזדמנות לצמיחה והתפתחות קהילתית.

-6-

ניהול משבר על ציר הזמן

אירוע

קבלת החלטה על אירוע משברי

.01

הפעלת נוהל טיפול במשבר

.02

.03

ניהול מתמשך

.04

סגירת אירוע

צוות המועצה מלווה את הצוות היישובי לכל אורך האירוע.

-7-

1 שלב צוות התייעצות האם נדרש להפעיל נוהל טיפול במשבר?

גיבוש הרכב לצוות התייעצות ראשוני. מומלץ שהצוות יורכב מבעלי תפקידים הנוגעים לפרט ולקהילה: מנהל או מנהלת קהילה / מזכיר או מזכירה / יו"ר ועד / רכז או רכזת קהילה. (ובתנאי שאין ניגוד עניינים בין ממלא התפקיד ובין המעורבים באירוע).

.01

.02 .03

איסוף מידע לקבלת תמונת מצב מגורמים רלוונטיים ביישוב. ניתן להסתייע בטופס מיפוי מעגלי פגיעה וטופס הערכת מצב ראשונית

קבלת החלטה: הפעלת נוהל משבר או המשך ניהול מקצועי–שגרתי של האירוע. לפנות לגורם מלווה במועצה בהתאם לאופי האירוע (עו"ס/ אגף מומלץ בשלב זה קהילה/אחר).

הישג נדרש: הגדרת האירוע וקבלת החלטה האם יש להפעיל נוהל משבר.

-8-

צוות התייעצות – כלי עזר שאלות מנחות לניהול מפגש היוועצות לקבלת החלטה משבר / לא משבר (הבחנה בין קושי, חירום ומשבר)

איסוף מידע עובדתי של פרטי האירוע - מה א. קרה? איפה? מי מעורב? מה ידוע ומה לא ידוע? האם האירוע עדיין מתרחש או שהסתיים? 24 מיפוי וניתוח מעגלי פגיעה תוך מקסימום ב. שעות ועדיף מהר ככל שניתן. יש לסמן מי ומה נמצא בכל מעגל. 17 טופס מיפוי מעגלי פגיעה - ראו בעמוד 18 הפעלת נוהל משבר - ראו בעמוד

יש לתת תשומת לב לאירועים שבהם נדרשת חובת דיווח לרשויות (המחלקה לשירותים חברתיים, משטרה)

אזור

משפחה קהילה פרט

אזור חוגים, בתי ספר ועוד

קבוצות בעלות רגישות מיוחדת

קבוצות קרובות: גיל, שייכות לאותה מערכת, מקום עבודה או סטטוס

משפחה וחברים

עדים ו"כמעט נפגעו"

מעורבים ישירים נפגעים/ות וקורבנות, תוקפים/ות

-9-

2 שלב הפעלת נוהל טיפול במשבר

מינוי מנהל או מנהלת לאירוע - דגשים בעלי יכולת ניהול, מסוגלות וזמינות לנהל את האירוע. אין ניגוד אינטרסים ו/או מעורבות אישית של מנהל.ת האירוע בהתרחשות. בניית צוות לניהול המשבר יש לבחור מבין ממלאי התפקידים המופיעים מטה, ע"פ מאפייני האירוע והצורך. גודל הצוות והרכבו בהתאם לאופי וחומרת האירוע. הגדרת המנדט לצוות המנהל ע"י הנהלת הקהילה. עדכון אוכלוסיית היעד מי מנהל את האירוע. עדכון בעלי התפקידים המקצועיים במועצה בהתאם לאופי האירוע ולצורך הקהילתי. הצוות יגבש לעצמו דרכי עבודה בהתאם לאופי האירוע בדגש על פגישות ניהול ותיאום, החלטה ומעקב אחר פעולות ונהלי עדכון אוכלוסיית יעד והנהלת היישוב. לכל אורך האירוע - תיעוד ישיבות הצוות – החלטות, פעולות.

.01

.02

מהמועצה עו"ס היישוב פיתוח קהילתי מנהלת תחום הגיל הרך מנהלת מחלקת ילדים ונוער מנהלת ביטחון קהילתי מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי דוברות מנהל או מנהלת בית ספר/יועץ או יועצת

מהיישוב מנהל או מנהלת הגיל הרך / חינוך חברתי קהילתי מנהל או מנהלת בריאות ורווחה מידע לציבור נציג או נציגת ועד ההנהלה / מזכירות יו"ר / נציגי ועדות רלוונטיות אח או אחות רכז או רכזת הגיל השלישי צוות מוגנות רכז או רכזת צעירים רבש"צ

הישג נדרש: הפעלת התערבות. גיבוש תפיסת ונהלי עבודה של הצוות. מעקב אחר תוכנית ההתערבות.

- 10

הפעלת נוהל משבר מהלך ישיבת הערכת מצב ראשונה בצוות ניהול משבר

תיאור עובדתי של השתלשלות האירוע – סבב קצר של כל מי שיודעים ויכולים לתרום מידע. הצעת המשמעויות העיקריות מתיאור העובדות על-ידי המשתתפים – על מי ואיך האירועים עשויים להשפיע? (מעגלי פגיעות) הסקת מסקנות וקבלת החלטות והתערבויות נדרשות בהתאם למשמעויות שהועלו והמשך מיפוי במקרים של חוסר במידע. גיבוש תוכנית פעולה מתועדת וקבלת מנדט לפעולה. גיבוש החלטה לגבי העברת מידע לציבור. יצירת מסרים מנהיגותיים בניהול המשבר והעברת מידע לציבור: הפחתת חוסר הוודאות, הגברת הבטחון ותחושת המוגנות, אמון בניהול מקצועי, תקוה אופטימיות וכו'. סיכום הערכת המצב על-ידי מנהל או מנהלת האירוע והגדרת המשך עבודת הצוות. שגרת ניהול משבר - חזרה לשולחן הערכת מצב עם תוצאות ההתערבות בתום הזמן שנקבע, וביצוע הערכת מצב מחודשת.

שמירה על דיסקרטיות וצנעת הפרט!

- 11

3 שלב ניהול מתמשך

.01

מעבר ממענה ראשוני לדפוסי עבודה וניהול מתמשך של המשבר.

.02

מעקב אחר החלטות ופעולות של צוות ניהול המשבר.

19 טופס מעקב החלטות - עמוד

הישג נדרש: עבודה שוטפת דרך דפוסי ניהול מותאמים בהתאם לאופי האירוע. מעקב מסודר אחרי פעולות ומתן מענה לאוכלוסיית היעד.

- 12

4 שלב סגירת האירוע

.01

כינוס צוות ניהול המשבר לסיכום עבודתם, למידה והסקת מסקנות. פרסום הודעה לאוכלוסיית היעד בדבר סגירת העבודה בנוהל משבר וחזרה לשגרת החיים, תוך המשך טיפול נדרש.

.02

הישג נדרש: פיזור צוות ההתערבות והכנת תובנות לעבודה שוטפת.

- 13

- 14 דגשים ליום שאחרי

החזרה לשגרת החיים היא תהליך מורכב ומאתגר, הכולל עיבוד והשלמה עם האירוע, תוצאותיו והשלכותיו ברמה האישית, המערכתית והקהילתית. חשוב לשים דגש על צוות ניהול המשבר, להודות ולהוקיר את פועלו ולאפשר תמיכה אישית במידה ויעלה צורך. בהתאם לתמונת המצב בתום האירוע, יש לשאוף לגיבוש תוכנית פעולה לבינוי הקהילתי/מערכתי לצמיחה מהמשבר. מומלץ לקיים חשיבה משותפת עם הציבור. מומלץ להיעזר בצוות מלווה מקצועי: פיתוח קהילתי / עו"ס / חינוך / ביטחון קהילתי. צוות היום שאחרי יורכב בסיכום האירוע בהתאם לקהילה ולממלאי התפקידים הרלוונטיים.

סדר פעולות לניהול אירוע

אירוע

01

הקמת צוות התייעצות

לא משבר

משבר חברתי

הפעלת נוהל טיפול במשבר

02

ניהול מקצועי

מינוי מנהל

גיבוש דרכי פעולה: התערבות בקהילה מידע לציבור שיתוף המועצה

03 04

ניהול מתמשך

סגירת אירוע

- 15

כלי עזר לניהול משבר קהילתי

מיפוי מעגלי פגיעה. טופס הערכת מצב ראשונה בצוות ניהול משבר. טופס מעקב החלטות.

- 16

2 שלב מיפוי מעגלי פגיעה

מעורבים ישירים נפגעים/ות וקורבנות,

תוקפים/ות

משפחה

אזור

קהילה

פרט

עדים ו"כמעט נפגעו"

קבוצות קרובות: גיל, שייכות לאותה מערכת, מקום עבודה או

משפחה וחברים

בתי ספר ועוד

רגישות מיוחדת

קבוצות בעלות

אזור - חוגים

סטטוס

- 17 -

3 שלב הפעלת נוהל משבר

- 18 הערכת מצב ראשונה בצוות מנהל – טופס הערכת מצב תחום/ נושא עובדות (מה קרה, מתי, איפה, למי) משמעויות (על מי משפיע, איך משפיע, מהם הצרכים) מסקנות והמלצות (התערבויות, מיפוי צרכים נוספים) משאבים נדרשים (גיוס כוח אדם נוסף, תקציב להתערבות, אנשי מקצוע מלווים) לו"ז ביצוע סדר הדוברים משתנה לפי סוג האירוע מנהל או מנהלת האירוע המענים חינוך רווחה דוברות

פתיחה והסבר: כיצד תתבצע הערכת המצב. בקשה לעניניות ותימצות. הדגשת תפקיד הצוות – לייצר סדר בעובדות, לזהות צרכים ולתכנן את

אחר

טופס מעקב החלטות 4 שלב ניהול מתמשך

אחראי/ת

לביצוע

מס' תאריך פעולה ביצוע תוצאות פעולת המשך

6

5

4

3

2

1

- 19

אירוע חירום בקהילה

הקליקו לחוברת צח"י של משרד הרווחה

- 20

מצבי חירום

ביטחוני

מלחמה, חדירה ליישוב, אירוע חבלני

אסון טבע

שריפה, רעידת אדמה, מגפה, שיטפון, חומ"ס

קהילתי

תאונת דרכים, תאונות, אובדנות, שריפות ועוד

- 21

שלבי חירום

מענה משלים

תגובה מיידית

כוננות

עפ"י מידע/ התראה – לא תמיד יש

עד שעה ( שעת הזהב )

עד סוף האירוע

עד סוף היום

ככל הנדרש

שיקום והפקת לקחים

מענה ראשוני

אירוע

-22-

צרכי אוכלוסיה בחירום

צרכים קיומיים – קורת גג, מזון, מים. צרכים פיזיים

הנחיה, הכוונה, מידע שוטף. צרכי מידע

צורך בשליטה, חיפוש מנהיגות והובלה. שליטה ומנהיגות

לכידות, תמיכה, קרבה. צרכים חברתיים

-23-

עקרונות סיוע לקהילה בשעת חירום

לעזור להם לעזור לעצמם, לייצר תחושת מסוגלות, אוכלוסיה כמכפיל כוח. שימור רציפויות (קוגנטיבית, תפקידית, חברתית, זהותית) של היחיד והקהילה. שמירת מינימום תלות בעזרה חיצונית או עזרה של גורם רישמי. הפיכת התגובה השלילית לפעולה חיובית. מניעה / הפחתה של רווחים משניים. עיגון הצלחה ראשונית על מנת לבנות אמון של הקהילה.

מתן מענה רציף לקהילה באמצעות מידע. מה שעובד טוב בשגרה יעבוד טוב גם בחירום.

-24-

מתי מפעילים צח"י?

אירוע חירום שמשנה שגרה. כל אירוע חירום שיש בו סיכון לחיי אדם או לרכוש. ככל שיש יותר מעגלי פגיעה בתוך הקהילה ומערכות הקהילה שבשגרה מתקשות לתת/לייצר מענה לצרכים השונים שעולים.

-25-

סדר פעולות באירוע חירום

אירוע

מטה מצומצם

קבלת מידע

הערכת מצב

החלטת אי התערבות

החלטת התערבות

סיום האירוע

התערבות מלאה צוות מלא

התערבות חלקית צוות חלקי

התערבות

-26-

תפקיד צח"י

היערכות ניהול חירום הפקת לקחים שיקום

-27-

מבנה צח"י יישובי

יו"ר צח"י

סגן יו"ר צח"י

רווחה וקהילה

דוברות ומידע לציבור

רפואת חירום

חינוך

ביטחון

לוגיסטיקה

-28-

פעילות צח"י לאחר האירוע

סגירת האירוע סיכום – הפקת לקחים – (שימור/שיפור) מעקב אחר הנפגעים – 'העברת מקל' קשר עם גורמי חוץ רלוונטיים (כנ"ל 'העברת מקל') "תחזוקת צח"י"

-29-

טלפונים חשובים בחירום 04-6588107 מוקד המועצה 100 - משטרה 101 - מד"א 102 - מכבי האש 105 - המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

מוגש מטעם המועצה האזורית עמק המעיינות

emek-maianot-region.muni.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online