מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

עקרונות עבודה בניהול משבר חברתי

תשומת לב לדיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט בכל התהליך.

שמירת עיקרון השותפות בצוות ניהול האירוע והגורמים השותפים (מועצה, משטרה, צבא, אחרים).

הובלת פעולות התערבות פרואקטיביות וממוקדות, תוך הסתייעות בגורמי מקצוע.

העברת מידע לציבור: פרסום מידע אחראי ומרגיע, עדכונים שוטפים ברציפות, יצירת סדר בעובדות ומתן ביטחון לטיפול מקצועי, שקיפות תוך שמירה על הפרט והקהילה, תקשורת המייצרת אופטימיות ותקווה.

זיהוי התנגדויות בקהילה וטיפול מותאם.

שמירה על שגרת החיים היכן שניתן כעקרון מוביל.

זכרו! משבר הינו הזדמנות לצמיחה והתפתחות קהילתית.

-6-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online