מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

דגשים

אירוע פלילי

אירוע חירום

משבר חברתי

יש לקחת בחשבון שבאירועים פליליים, ניהול התהליך הפלילי נעשה ע"י המשטרה ומערך האכיפה. יש להתנהל עפ"י ההנחיות, בדגש על נושא החיסיון לצורך באירוע עם חשד לפלילים המערב קטינים יש להיצמד להנחיות עו"ס לחוק נוער המעורב באירוע. במידת הצורך יש לבדוק אפשרות לערב ייעוץ משפטי ליישוב/הנהלה בניהול האירוע במקרים המוגדרים על פי חוק ישנה חוות דיווח – מומלץ להתייעץ בכל ספק עם המחלקה לשירותים חברתיים או עם המשטרה (תשומת לב לקטינים, חסרי ישע, ומצבים של סיכון או סכנה לפרט או לסביבתו) שמירה על צנעת הפרט ומניעת שיבוש חקירה

אירוע חירום הוא מצב פתאומי ובדרך כלל לא צפוי שמחייב נקיטת אמצעים מיידיים למזעור התוצאות. במונחים פסיכולוגיים - זהו מצב של איום על אינטרס חיוני (במקרה הקיצוני – חיים) – ללא זמן להיערך ולהתמודד איתו, והעלול לגרום לאדם לשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים וחברתיים

משבר חברתי קהילתי מאופיין במורכבות יתרה הנובעת מהיותם של המעורבים באירוע ומנהלי האירוע חברי קהילה ו/או ממלאי תפקידים בו זמנית במשבר חברתי ניתן להשהות תגובה לצורך ניתוח מעמיק ובניית תוכנית הולמת לניהול משבר קהילה במשבר מאופיינת במחנאות, התפלגות, ריבוי שמועות ושיחות שבילים. תחושת עצבים חשופים. הצפה של פניות נסערות מתושבים (גם בנושאים אחרים) וניסיון למצוא עוגנים

-5-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online