מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

הגדרות

משבר חברתי משבר חברתי הוא אירוע שהשלכותיו משפיעות על חיי הקהילה כולה או על חלקים ממנה.

אירוע חירום אירוע שבו חיי אדם ו/או רכושו נמצאים בסכנה. אירוע פלילי אירוע שבו מתרחשת הפרה של החוק.

משבר או אירוע חירום עלולים לפגוע בפרט, במשפחה, בקהילה או במערכת ארגונית, להוציא אותה מ"שיווי משקל", ולגרום לקשיי תפקוד, לחץ, חרדה, בלבול ואף אובדן עשתונות וחוסר אונים. למשבר, בעיקר זה המתרחש בהפתעה יש דינמיקה של החרפה והתרחבות בעיקר בשלבים הראשונים להתהוותו. בכל האירועים מתרחשת קטיעה של שגרת החיים המשפיעה על אופן התנהלות הקהילה או חלקים ממנה, ויש צורך בנקיטת פעולה יזומה להתערבות וטיפול, במטרה לחזור לשגרה ולרצף החיים.

-4-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online