מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

- 14 דגשים ליום שאחרי

החזרה לשגרת החיים היא תהליך מורכב ומאתגר, הכולל עיבוד והשלמה עם האירוע, תוצאותיו והשלכותיו ברמה האישית, המערכתית והקהילתית. חשוב לשים דגש על צוות ניהול המשבר, להודות ולהוקיר את פועלו ולאפשר תמיכה אישית במידה ויעלה צורך. בהתאם לתמונת המצב בתום האירוע, יש לשאוף לגיבוש תוכנית פעולה לבינוי הקהילתי/מערכתי לצמיחה מהמשבר. מומלץ לקיים חשיבה משותפת עם הציבור. מומלץ להיעזר בצוות מלווה מקצועי: פיתוח קהילתי / עו"ס / חינוך / ביטחון קהילתי. צוות היום שאחרי יורכב בסיכום האירוע בהתאם לקהילה ולממלאי התפקידים הרלוונטיים.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online