מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

יו"רים, מנהלי.ות קהילה, מזכירי.ות יישובים ורכזי ועדות חברתיות – קהילתיות,

המועצה האזורית עמק המעיינות נמצאת בתהליכי צמיחה ופיתוח ומשפחות נקלטות רבות מגיעות ליישובים, מכל רחבי הארץ. הצמיחה המתמדת וגיוון האוכלוסייה, מצריכות מכל יישוב וכל קהילה, לשמר ולעצב נורמות חברתיות, לגבש הסכמות ודרכי עבודה משותפות, תוך ברור מתמיד של הערכים שלאורם מתכנסת ופועלת הקהילה. כל אלו, לצד קשרים חברתיים, תשתיות ארגוניות, פיזיות וכלכליות - מהווים את מרכיבי האיתנות הקהילתית. מתוך הבנה ברורה שרווחת התושבים מושפעת באופן ישיר מה'איתנות הקהילתית', שמנו לנו למטרה לסייע ולחזק את ההנהגות היישוביות, לגבש ולפתח עתודות ניהול ומנהיגות ביישובים ובמרחב, להנגיש ידע, לקדם וליצור שיתופי פעולה במרחבים הקהילתיים והמוניציפליים, למסד וללוות פורומים שונים של ממלאי תפקידים בתחום הבריאות, רווחה, תרבות, חינוך חברתי ועוד. בכל קהילה, חזקה ואיתנה ככל שתהיה, מתחוללים לעיתים משברים. המשבר יכול לפרוץ כתוצאה מאירוע או כח חיצוני או פנימי. משבר יכול להיות אירוע נקודתי בזמן או מתמשך וכל מה שביניהם. לטיפול נכון במשבר, יש השפעה דרמטית על האופן והעוצמה שהמשבר יחווה בקהילה, על משכו, על השפעתו בטווחי הזמן השונים ועל היכולת של הקהילה להתאושש ולצמוח ממנו. החוברת הינה פרי שיתוף פעולה של מס' מחלקות במועצה ובהן המחלקה לשירותים חברתיים, המחלקה לפיתוח קהילתי והמחלקה לביטחון קהילתי. אנו תקווה כי חוברת זו, והקשר הרציף עם ממלאי התפקידים במועצה, יקנו תפיסה מקצועית משותפת להתמודדות עם משברים קהילתיים, ויעניקו כלים מעשיים לניהול נכון של משברים עתידיים. איתמר מטיאש מנהל אגף קהילה

-2-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online