מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

מצבי חירום

ביטחוני

מלחמה, חדירה ליישוב, אירוע חבלני

אסון טבע

שריפה, רעידת אדמה, מגפה, שיטפון, חומ"ס

קהילתי

תאונת דרכים, תאונות, אובדנות, שריפות ועוד

- 21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online