מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

4 שלב סגירת האירוע

.01

כינוס צוות ניהול המשבר לסיכום עבודתם, למידה והסקת מסקנות. פרסום הודעה לאוכלוסיית היעד בדבר סגירת העבודה בנוהל משבר וחזרה לשגרת החיים, תוך המשך טיפול נדרש.

.02

הישג נדרש: פיזור צוות ההתערבות והכנת תובנות לעבודה שוטפת.

- 13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online