מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

3 שלב ניהול מתמשך

.01

מעבר ממענה ראשוני לדפוסי עבודה וניהול מתמשך של המשבר.

.02

מעקב אחר החלטות ופעולות של צוות ניהול המשבר.

19 טופס מעקב החלטות - עמוד

הישג נדרש: עבודה שוטפת דרך דפוסי ניהול מותאמים בהתאם לאופי האירוע. מעקב מסודר אחרי פעולות ומתן מענה לאוכלוסיית היעד.

- 12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online