מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

2 שלב הפעלת נוהל טיפול במשבר

מינוי מנהל או מנהלת לאירוע - דגשים בעלי יכולת ניהול, מסוגלות וזמינות לנהל את האירוע. אין ניגוד אינטרסים ו/או מעורבות אישית של מנהל.ת האירוע בהתרחשות. בניית צוות לניהול המשבר יש לבחור מבין ממלאי התפקידים המופיעים מטה, ע"פ מאפייני האירוע והצורך. גודל הצוות והרכבו בהתאם לאופי וחומרת האירוע. הגדרת המנדט לצוות המנהל ע"י הנהלת הקהילה. עדכון אוכלוסיית היעד מי מנהל את האירוע. עדכון בעלי התפקידים המקצועיים במועצה בהתאם לאופי האירוע ולצורך הקהילתי. הצוות יגבש לעצמו דרכי עבודה בהתאם לאופי האירוע בדגש על פגישות ניהול ותיאום, החלטה ומעקב אחר פעולות ונהלי עדכון אוכלוסיית יעד והנהלת היישוב. לכל אורך האירוע - תיעוד ישיבות הצוות – החלטות, פעולות.

.01

.02

מהמועצה עו"ס היישוב פיתוח קהילתי מנהלת תחום הגיל הרך מנהלת מחלקת ילדים ונוער מנהלת ביטחון קהילתי מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי דוברות מנהל או מנהלת בית ספר/יועץ או יועצת

מהיישוב מנהל או מנהלת הגיל הרך / חינוך חברתי קהילתי מנהל או מנהלת בריאות ורווחה מידע לציבור נציג או נציגת ועד ההנהלה / מזכירות יו"ר / נציגי ועדות רלוונטיות אח או אחות רכז או רכזת הגיל השלישי צוות מוגנות רכז או רכזת צעירים רבש"צ

הישג נדרש: הפעלת התערבות. גיבוש תפיסת ונהלי עבודה של הצוות. מעקב אחר תוכנית ההתערבות.

- 10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online