מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

צוות התייעצות – כלי עזר שאלות מנחות לניהול מפגש היוועצות לקבלת החלטה משבר / לא משבר (הבחנה בין קושי, חירום ומשבר)

איסוף מידע עובדתי של פרטי האירוע - מה א. קרה? איפה? מי מעורב? מה ידוע ומה לא ידוע? האם האירוע עדיין מתרחש או שהסתיים? 24 מיפוי וניתוח מעגלי פגיעה תוך מקסימום ב. שעות ועדיף מהר ככל שניתן. יש לסמן מי ומה נמצא בכל מעגל. 17 טופס מיפוי מעגלי פגיעה - ראו בעמוד 18 הפעלת נוהל משבר - ראו בעמוד

יש לתת תשומת לב לאירועים שבהם נדרשת חובת דיווח לרשויות (המחלקה לשירותים חברתיים, משטרה)

אזור

משפחה קהילה פרט

אזור חוגים, בתי ספר ועוד

קבוצות בעלות רגישות מיוחדת

קבוצות קרובות: גיל, שייכות לאותה מערכת, מקום עבודה או סטטוס

משפחה וחברים

עדים ו"כמעט נפגעו"

מעורבים ישירים נפגעים/ות וקורבנות, תוקפים/ות

-9-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online