מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

סדר פעולות באירוע חירום

אירוע

מטה מצומצם

קבלת מידע

הערכת מצב

החלטת אי התערבות

החלטת התערבות

סיום האירוע

התערבות מלאה צוות מלא

התערבות חלקית צוות חלקי

התערבות

-26-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online