מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

תפקיד צח"י

היערכות ניהול חירום הפקת לקחים שיקום

-27-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online