מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

מבנה צח"י יישובי

יו"ר צח"י

סגן יו"ר צח"י

רווחה וקהילה

דוברות ומידע לציבור

רפואת חירום

חינוך

ביטחון

לוגיסטיקה

-28-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online