מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

פעילות צח"י לאחר האירוע

סגירת האירוע סיכום – הפקת לקחים – (שימור/שיפור) מעקב אחר הנפגעים – 'העברת מקל' קשר עם גורמי חוץ רלוונטיים (כנ"ל 'העברת מקל') "תחזוקת צח"י"

-29-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online