מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

כלי עזר לניהול משבר קהילתי

מיפוי מעגלי פגיעה. טופס הערכת מצב ראשונה בצוות ניהול משבר. טופס מעקב החלטות.

- 16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online