מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

שלבי חירום

מענה משלים

תגובה מיידית

כוננות

עפ"י מידע/ התראה – לא תמיד יש

עד שעה ( שעת הזהב )

עד סוף האירוע

עד סוף היום

ככל הנדרש

שיקום והפקת לקחים

מענה ראשוני

אירוע

-22-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online