מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

צרכי אוכלוסיה בחירום

צרכים קיומיים – קורת גג, מזון, מים. צרכים פיזיים

הנחיה, הכוונה, מידע שוטף. צרכי מידע

צורך בשליטה, חיפוש מנהיגות והובלה. שליטה ומנהיגות

לכידות, תמיכה, קרבה. צרכים חברתיים

-23-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online