אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

התזמורת הסימפונית חיפה

7 19.5.2024 20.5.2024 הסדרה הקלאסית הגדולה אודיטוריום חיפה 20:00 שעה | ראשון ושני

יואל לוי מנצח

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה

הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

8

Made with FlippingBook Ebook Creator