עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

תושבי עמק יזרעאל,

בלוח השנה לשנת תש"פ, אוצרות הארכיון יוצאים אל האור. התמונות המופיעות בו מציגות את סיפוריהם של יישובי העמק - כל ישוב וסיפורו הייחודי.

מאז ומתמיד היה עמק יזרעאל מושא לחלומות ולתקוות. עלתה קבוצה קטנה של חלוצים להתיישב בגבעת פולה, היא מרחביה. ניסיון נועז זה היווה את ראשית ההתיישבות העברית בעמק יזרעאל. 1910 בשנת סיפורי העבר הרחוק והקרוב הם מקור להנאה, לסיפוק מתוצאות הפעילות הענפה ביישובים, ומקור ללימוד, להסקת מסקנות ולתכנון העתיד. היום העמק מלא ביישובים בעלי אופי מגוון. התברכנו בקיבוצים, מושבים, כפרים ערביים ויישובים קהילתיים, שמקיימים פעילויות משותפות, בנוסף לחיי הקהילה ביישובים. המועצה משקיעה משאבים רבים בשימור מורשת העבר, ובפיתוח היישובים, החינוך, התעסוקה והתרבות.

בברכת שנה טובה ופורייה, אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

ארכיון עמק יזרעאל בשיתוף ישובי העמק מציגים פיסות מראשית ההיסטוריה של העמק ולאורך השנים. מבט נוסטלגי, המאיר סיפורים ידועים ועלומים. רחלי אבידוב, מחלקת התרבות | עריכה והפקה: אסתר רויניק, ארכיון תודה לארכיונאים ונציגי היישובים שסייעו באיסוף החומר: אברהם בן-מאיר, תל-עדשים אבינועם רוזן, כפר-גדעון ארכיון בית-שערים דפנה דרסלר, בית-לחם הגלילית דר' אלדד חרובי, ארכיון אלונים שרה אבידב, ארכיון נהלל שמוליק בדאור, ארכיון כפר-החורש

חיים כהן, שדה-יעקב ארכיון קיבוץ מרחביה עדנה תנחומא, ארכיון כפר-יהושע ידידיה לוטן, ארכיון הושעיה טלי זייד, בית זייד דר' רחאב עבד אל חלים, מנשיה זבדה שלומית עינב, ארכיון גניגר

איילת רוזן-קרוא, ארכיון שריד רותם וקס, ארכיון רמת-דוד עדה קורן, ארכיון היוגב רוחמה הולנדר, ארכיון תמרת

משה סולומון, כפר-ברוך זהר יולס, מושב מרחביה ירון אדלשטיין, בלפוריה רמי רוגל, ארכיון גבת

Made with FlippingBook Annual report