עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

טלפונים חיוניים

galitw@eyz.org.il kerenmk@eyz.org.ii

6520126 6520043 6520780 6520736 6520023 6520110 6544759 6520702 6520078 6520080 6416024 6520015 6520125 6520709

וטרינרית

eyalb@eyz.org.il daliae@eyz.org.il avi@eyz.org.il yor@eyz.org.il rinat@eyz.org.il SagyW@eyz.org.il 04-6520000 - פקס shiral@eyz.org.il mevaker@eyz.org.il tami@eyz.org.il sarit@eyz.org.il noamg@eyz.org.il keren@eyz.org.il einat@eyz.org.il mdey@bezeqint.net haya@eyz.org.il natalip@eyz.org.il asi@eyz.org.il ruth@eyz.org.il educSec@eyz.org.il

6520001

לשכה | ראש המועצה אייל בצר

יובלי העמק

6520008 מ"מ וסגנית ראש המועצה דליה אייל

raya@eyz.org.il

יזרעאלים - הועדה לתכנון ובניה

6520008 6520780 6520010 6520018 6520111 6520727 6520088 6520098 6520045 6520055 6520013 6520148 6520086 6520102 9930493 6520063 6520154 6520066/7

סגן ראש המועצה אבי סמוביץ' סגן ראש המועצה שי יזרעאלי

sandrah@eyz.org.il

ישובים

gilg@eyz.org.il riki@eyz.org.il

מינהל ההכנסות

מנכ"ל רינת זונשיין גזבר שגיא וייץ

6401406 ע"ש מיקי שהם קתדרת עמק יזרעאל

mifam@eyz.org.il toshko@mhk.co.il liat@mhk.co.il anaty@eyz.org.il toma@ezy.org.il katty@eyz.org.il nuritg@eyz.org.il doritd@eyz.org.il moran@eyz.org.il mirim@eyz.org.il chenz@eyz.org.il anet@eyz.org.il racheliav@eyz.org.il

מפעם

מרכזיה דוברות

מרכז חקלאי העמק

6544769 " מרכז תעסוקה "מעברים בעמק

פניות הציבור

מתנדבים

אגף איכות הסביבה ותברואה

נוער

אגף הנדסה ותשתיות

ספורט

אגף חינוך אגף כלכלי

ספרייה אזורית - נהלל

6520103 עמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום

אגף קהילה ורווחה

צעירים ומלגות רישוי עסקים

אכיפה ביטחון

רשות מקדמת בריאות

בית האמנויות המועצה הדתית

6520091/3

תחבורה

6520082

תרבות

השירות הפסיכולוגי

הרשות לביטחון קהילתי

04-6520100 מוקד המועצה

emek_yizrael |

עמק יזרעאל | www.eyz.org.il

1812003 עפולה 90000 ת.ד

עיצוב: דגנית צירלין הזכות לשינויים שמורה

Made with FlippingBook Annual report