עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

1952 בית העם הראשון שנבנה בשנת 2013 שוחזר ונבנה שוב בשנת

1938 פסל דוד הרועה

, על אדמות הצמודות לעיר העתיקה ציפורי (מושב הסנהדרין). מייסדיו, עולים מטורקיה ומבולגריה, עזבוהו 1949 המושב נוסד בשנת | ציפורי שנה להיווסדו. 70 חגג המושב 2019 הגיעו אליו עולים מרומניה שתקעו יתד ונשארו. בשנת 50- בחלקם אחרי תקופה קצרה. בראשית שנות ה הגיע הפסל דוד פולוס לבקר את חבריו בקבוצת "עיינות". הוא שמע ששמה של הקבוצה משתנה ל"רמת דוד" ואמר: "צריך 1934 בשנת | רמת דוד נחנך פסלו "דוד הרועה". 1936 להחזיר עטרה ליושנה. אני אפסל לכם פסל של דוד - נעים זמירות ישראל ולא של המלך, אלא של הרועה". בשנת

Made with FlippingBook Annual report