עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2020 יוני סיוון - תמוז תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דברים שאני יודעת בית ליסין ותיאטרון חיפה

דברים שאני יודעת בית ליסין ותיאטרון חיפה

5

4

3

2

1

6

בהעלותך 19:15 20:29

יג' סיוון

יד' סיוון

יב' סיוון

יא' סיוון

י' סיוון

ט' סיוון

יום הסטודנט אקדמית עמק יזרעאל

13

12 כ' סיוון

11

10

9

8

7

שלח 19:18 20:32

כא' סיוון

יט' סיוון

יח' סיוון

יז' סיוון

טז' סיוון

טו' סיוון

סיום שנת הלימודים בבתי הספר התיכוניים

20

19

18

17

16

15

14

קרח 19:20 20:35

כח' סיוון

כז' סיוון

כו' סיוון

כה' סיוון

כד' סיוון

כג' סיוון

כב' סיוון

פעילות קיץ אזורית

27

26

25

24

23

22 ל' סיוון

21

חקת 19:22 20:35

ה' תמוז

ד' תמוז

ג' תמוז

ב' תמוז

א' תמוז

כט' סיוון

ראש חודש

סיום שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים

30

29 ז' תמוז

28 ו' תמוז

ח' תמוז

Made with FlippingBook Annual report