עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

ים ִ ד ָ ל ְ יּ ַ ר ה ַ פ ְ כּ

ל ָ ל ֲ ה ַ ת נ ֶ ר ֶ ט ְ שׁ ִ מ

כחלק מתכנית ארצית להקמת 1936- בנין משטרת נהלל הוקם ב נקודות משטרה על צירים מרכזיים. בשנותיו הראשונות, שימש הבנין בסיס לפעילות ביטחונית לגאלית של השוטרים והנוטרים העבריים בעמק, שהתגייסו כמתנדבים למשטרה הבריטית בהגנה על היישובים והכבישים. הם היו הגרעין, ממנו צמחו ההגנה, הפלמ"ח וצה"ל. במלחמת השחרור, שימשה משטרת נהלל כבית שימש הבנין כבסיס צבאי ואז ננטש והיה 60- מעצר. עד שנות ה מועמד להריסה. בשנים האחרונות, שוקם הבנין מתוך כוונה להופכו למרכז מורשת, חינוך ומוזיאון להנצחת השוטר והנוטר העברי, בתקופת המנדט בארץ ישראל. כיום יושבים במקום מחלקת התנועה של משטרת ישראל, משרדי המועצה לשימור אתרים ומשרדי עמותת השוטר והנוטר.

ובו התיישבו אנשי 1919 השטח נרכש על ידי קהילת ציון בשנת בלפוריה. הוא ממוקם מעל מתחם "בית החולים העמק". בשנת כשירדו אנשי בלפוריה למקום הקבע שלהם, הגיעו לכפר 1922 ילדים, יתומי הפרעות מאוקראינה, שאותם אסף והביא ארצה פוגצ'וב לניהול המוסד. מוסד ישראל בלקינד, שגייס את ש.ז. "כפר ילדים" נוהל בשיטות מודרניות, שילוב של בית ספר וכפר 30- חקלאי שבוגריו התפזרו ברחבי הארץ. בתחילת שנות ה שימש המקום כבית ספר אזורי, ברוח תנועת העבודה לבני 1936-1939 מושבי הסביבה ולילדי פועלים מעפולה. במאורעות במקביל לבית הספר, הוקם בסיס של ההגנה והתקיים בו קורס עם פרוץ הקרבות, 1948 דאיה (טרום הקמת חיל האויר). בשנת עבר בית הספר לעפולה והיה לבסיס צבאי שננטש.

Made with FlippingBook Annual report