עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 02 3 4 5 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 1 9 16 23 2 10 17 24 3 11 18 25 4 12 19 26 5 ה' אדר א' יב' אדר א' יט' אדר א' כו' אדר א' ז' אדר א' יד' אדר א' כא' אדר א' ב' אדר א' ט' אדר א' טז' אדר א' כג' אדר א' ו' אדר א' יג' אדר א' כ' אדר א' כז' אדר א' כח' אדר א' כט' אדר א' ל' אדר א' א' אדר ב' ב' אדר ב' ח' אדר א' טו' אדר א' כב' אדר א' ג' אדר א' י' אדר א' יז' אדר א' כד' אדר א' ד' אדר א' יא' אדר א' יח' אדר א' כה' אדר א' תרומה 16:45 17:53 תצווה 16:52 17:59 ויקהל 17:04 18:10 כי תשא 16:58 18:05 30 31 1 2 כח' שבט ל' שבט כט' שבט א' אדר א' 2022 פברואר שבט תשפ"ב - אדר תשפ"ב ראש חודש ראש חודש פורים קטן שושן פורים קטן יום המשפחה )5 גאון בכלוב ( תיאטרון הקאמרי הדייג ודג הזהב תיאטרון השעה הישראלי לילדים ונוער תאריך אחרון לתשלום ארנונה שנתי המקנה הנחה 2% )5 גאון בכלוב ( תיאטרון הקאמרי קול המוסיקה ) 5 הקאמרית ( קיבוץ גזית 'בום ברשת' 'בום ברשת' 'בום ברשת' 'בום ברשת' 'בום ברשת' שני שלישי רביעי חמישי

Made with FlippingBook flipbook maker