עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

אייל בצר ראש המועצה - לשכה דליה אייל – מ"מ וסגנית ראש המועצה אבי סמוביץ' – סגן ראש המועצה שי יזרעאלי – סגן ראש המועצה רינת זונשיין – מנכ"ל שגיא וייץ - גזבר טלפונים חיוניים

eyalb@eyz.org.il daliae@eyz.org.il avi@eyz.org.il yor@eyz.org.il rinat@eyz.org.il sagyw@eyz.org.il 04-6520000 - פקס shiral@eyz.org.il mevaker@eyz.org.il educSec@eyz.org.il shaharo@eyz.org.il sarit@eyz.org.il noamg@eyz.org.il keren@eyz.org.il lea@eyz.org.il mdey@bezeqint.net haya@eyz.org.il uriyas@eyz.org.il galitw@eyz.org.il kerenmk@eyz.org.ii raya@eyz.org.il lilachk@eyz.org.il sharonA@eyz.org.il moked@eyz.org.il mifam@eyz.org.il toshko@mhk.co.il tzippy@mvrm.co.il anaty@eyz.org.il noar1@eyz.org.il katty@eyz.org.il nuritg@eyz.org.il doritd@eyz.org.il diklayr@eyz.org.il riki@eyz.org.il mirim@eyz.org.il anet@eyz.org.il tayarut@ey.org.il racheliav@eyz.org.il asi@eyz.org.il ruth@eyz.org.il

6520001 6520008 6520008 6520780 6520010 6520018 6520111 6520726 6520088 6520098 6520045 6520055 6520013 6520066/7

מרכזיה דוברות פניות הציבור

אגף איכות הסביבה אגף הנדסה ותשתיות אגף חינוך אגף כלכלי אגף קהילה ורווחה

6520148 6520086 6520102 9930493 6520063 6520154 6520126 6520043 6520780 6520736 6520023 6520100 6520110 6544759 6544769 6520702 6520078 6520080 6416024 6520103 6520015 6401406 6520125 6520091/3 6520015 6520081/172

אכיפה ביטחון בית האמנויות המועצה הדתית השירות הפסיכולוגי הרשות לביטחון קהילתי השירות הווטרינרי יובלי העמק יזרעאלים - הוועדה לתכנון ובניה ישובים מינהל ההכנסות מוקד המועצה מפעם מרכז חקלאי העמק מרכז תעסוקה 'מעברים בעמק' מתנדבים נוער ספורט וקידום בריאות ספרייה אזורית - נהלל עמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום צעירים ומלגות

קתדרת עמק יזרעאל רישוי וקידום עסקים תחבורה

תיירות תרבות

הפקה: מחלקות דוברות ותרבות במועצה האזורית עמק יזרעאל | 1812003 עפולה 90000 ת.ד | www.eyz.org.il | 6520100 מוקד המועצה הזכות לשינויים שמורה

Made with FlippingBook flipbook maker