עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 11 4 5 6 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 1 11 18 25 2 12 19 26 3 13 20 27 4 ג' כסלו י' כסלו יז' כסלו כד' כסלו ה' כסלו יב' כסלו יט' כסלו כו' כסלו כט' חשון ז' כסלו יד' כסלו כא' כסלו כח' כסלו ד' כסלו יא' כסלו יח' כסלו כה' כסלו ו' כסלו יג' כסלו כ' כסלו כז' כסלו א' כסלו ח' כסלו טו' כסלו כב' כסלו כט' כסלו ב' כסלו ט' כסלו טז' כסלו כג' כסלו ל' כסלו חג הסיגד תולדות 16:16 17:24 ויצא 16:10 17:19 וישב 16:04 17:14 וישלח 16:07 17:16 31 1 2 3 כה' חשון כז' חשון כו' חשון כח' חשון 2021 נובמבר חשון תשפ"ב - כסלו תשפ"ב ראש חודש שעון חורף ערב חנוכה נר ראשון חג ההודיה חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה )2 לא משלנו ( תיאטרון באר שבע ערב הוקרה למתנדבים והענקת פרס העמק אולם המופעים יפעת פומי הטפיר שאיש אינו מכיר התיאטרון הארצי לילדים ונוער יום המאבק למניעת אלימות כלפי נשים כנס בנושא מניעת אלימות במשפחה )2 לא משלנו ( תיאטרון באר שבע קול המוסיקה ) ק. גזית 2 הקאמרית ( שני שלישי רביעי חמישי

Made with FlippingBook flipbook maker