מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

נימים – שבילי אופניים וטיול כגורם מאחד

79

שביל עמק יזרעאל שביל – אזורי כגורם מאחד

65

77

11

חנתון

עדי

המלצות להמשך פיתוח השביל : • הרחבת מגוון האטרקציות : o לאורך השביל : נקודות חן ופריחה , טיפוח מעיינות , אתרי ביקור ועניין . o בישובים : , אכסון תיירות חקלאית ושרותי תיירות . • יצירת מגוון מסלולי טיול לקהלי יעד שונים : o חלוקה למקטעי הליכה יומיים o הוספת שבילים מעגליים . קצרים • הנגשה למטיילים : הגדרת " ראשי שביל " , חיבור לישובים , פתרונות חניה וגישה לתחבורה , ציבורית חיבור למערך שבילים בין אזורי . פיתוח ותחזוקה שוטפת , לרבות שילוב הקהילה בתחזוקה . • פרסום השביל כמותג טיילות ברמה הארצית .

סואעד

הרדוף

77

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

77

7

בית לחם הגלילית

שמשית

79

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

מנשייה זבדה

6

13 17

19

תמרת

כפר החורש

שדה יעקב

1

בית זיד

6

נהלל

75

בית שערים

73

כפר יהושע

5

יפעת

רמת דוד

16

גבת

גניגר

73

שריד

תל עדשים

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

כפר גדעון

גזית

2

10

18

66

היוגב

מרחביה

65

15

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי שביל יזרעאל קיים / מתוכנן שבילים מעגליים לפיתוח

, ניהול •

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

13

Made with FlippingBook Online newsletter