מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

צירי תוכן תמטיים

79

ציר הערים הכנעניות : • בין תל שונם לתל שימרון שרידי הדרך הרומית - ביזנטית מלגיו ( ) מגידו לציפורי : • יפעת - בתא 'ג מבאר - צומת - נהלל חרבת שמשית - ציפורי ציר רבי יהודה הנשיא : • בין בית שערים לציפורי ציר רכבת העמק : • מקטע רבת העמק שנמצא בתחום המועצה . ציר הטמפלרים : • בית לחם הגלילית - אלוני אבא ציר ראשית ההתיישבות בעמק : - מרחביה נהלל - גניגר . א חלקם עוברים באותו תוואי , ומעניקים לו שכבות תוכן . ב . הפיכתם לשבילי הליכה , דורשת פירוט ברזולוציה גבוהה . 77 צירי מורשת תיירותית בעלי נושא / רעיון משותף

65

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

77

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

נהלל

75

73

בית זיד

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

יפעת

מגדל העמק

איכסאל

רמת דוד

גבת

6

גניגר

תל עדשים

73

שריד

יקנעם עילית

עין דור

מזרע

60

65

דברת

אחוזת ברק

כפר ברוך

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

ישובים היסטוריים קיימים בתחום המועצה :

ישוב טמפלרי

" תוכנן ע י ריכרד קאופמן י " תוכנן ע ברוולד ובהמשך ע " י קאופמן " תוכנן ע י אחרים

71

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

15

Made with FlippingBook Online newsletter