מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

- מרחבית אזורית

| תפיסה גאו –

תיירות

תיירות במרחב הכפרי כעורף לאוכלוסייה העירונית ולתיירות העירונית במרחב הקרוב : • האוכלוסייה במרחב הקרוב הינה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר ל ביקורי יום של משפחות , השוק החינוכי והמוסדי באתרי המועצה האזורית עמק יזרעאל . • רכבת העמק בציר חיפה – עפולה מחזקת מגמה זו .

אוכלוסייה וצפי אוכלוסייה במעגל הקרוב

אוכלוסייה במרחב האזורי

יעד אוכלוסייה עפ " י תכנית מתאר

2017 )

( תושבים

יישוב עירוני

330,000

281,000

חיפה

97,000

76,550

נצרת

: מקורות ס"למ: תושבים 2017 ; יעדי אוכלוסייה : מסמכי תכניות המתאר

חיפה

שפרעם

80,000

40,600

נצרת עילית

נשר

100,000

49,100

עפולה

. ק טבעון

33,000

22,700

יוקנעם עילית

רמת ישי

נצרת

70,000 ( תכנית בהכנה )

כ

26,000

נשר

מגדל העמק

50,000

25,400

מגדל העמק

יקנעם

16,450 ( תכנית בהכנה )

כ

7,700

רמת ישי

עפולה

26,500

17,800

קריית טבעון

96,400

41,000

שפרעם

בתכנון

38,000

עמק יזרעאל

. א.מ

כ 1,765,000

623,500

כ"סה

גידול האוכלוסייה הצפוי ביישובים מחוץ למועצה במעגל הקרוב הינו פי 3 מהקיים וצופן בחובו הזדמנות למינוף תיירות עמק יזרעאל כעורף לאוכלוסיית היישובים העירוניים כמרחב פנאי , נופש וטיילות .

– עפולה תצלום אויר

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

Made with FlippingBook Online newsletter