מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

תיירות במועצה האזורית עמק יזרעאל – עסקי תיירות ביישובים

מעל 10 עסקים ליישוב יישוב עסקים בית לחם הגלילית 43 הושעיה 29 ציפורי 19 הרדוף 16 עין דור 15 יפעת 12 כפר ברוך 12 נהלל 12 מרחביה מושב 11 שדה יעקב 11

5-9 עסקים ליישוב

פדיון שנתי

ביקורים בשנה ( ) אלפים

מספר עסקים

היקף משרות

עסקים

חנתון גניגר דברת יישוב

עסקים

יישוב מזרע

פירוט

6 5 5

9 9 8 8 8 7 7 6 6

) מליון (

תל עדשים

כפר נופש אכסניה )

, מלון ( מלונאות

גבת

6

)א"חד

( 270

מנשית זבדה

היוגב

56

( צימרים 116 )א"חד

אכסון תיירותי

5 5

כפר יהושוע בית שערים מרחביה קיבוץ אלוני אבא הסוללים

4

) מיטות

700

כ ( קמפינג

עדי

כ "סה 386 ( א"חד

195

66

) מיטות

1,830

245

3.2

) לינות (

24

, בית בד יקב ומכוורת

חקלאות ישירה , מרכזי מבקרים וסיורי משק

21

תיירות חקלאית

10 20 75 27 11 28

חוות סוסים

משתלות

260

18.95 2.363

495 67.5 350 224

"סה כ עסקי תיירות חקלאית

40 56

, מבוך חדר בריחה

פעילות אתגר ,

תיירות כפרית תיירות מורשת

7

גנים לאומיים , מוזיאונים ואתרי ביקור

112

11.2

מסעדות וקפה

הסעדה

, אמנות סדנאות

70

2.82

47

47

, סטודיו מרכז סדנאות

גלריות ,

ובתי מלאכה מסחר תיירותי

36

3.6

180

12

חנויות וינטאג ,' בוטיקים

הוליסטיקה ומטפלים

50

5.25

35

38

יקב שדות – שדה יעקב

870

54.4

1,594

304

כ"סה

/ אתרי מיזמי תיירות ביישובים

• ברחבי המועצה כ 300

• היקף משמעותי של אתרי תיירות חקלאית • : אכסון מעט מאוד מתקני אכסון לקבוצות

• היקף הביקורים השנתי מוערך בכ 1.6 מליון ביקורים ועוד כ 1 מליון ביקורים בשטחים הפתוחים המתפרשים על שטח רחב ועל הרבה עסקים – על אף ההיקף המרשים – בפועל הביצועים נמוכים • פדיון שנתי כ 55 ; מליון היקף משרות ישירות כ 870 .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

Made with FlippingBook Online newsletter